Slender Club Japan Meeting
  • HOME »
  • Slender Club Japan Meeting »
  • »
  • 第118回 Slender Club Japan @ CCT 2018 (25, Oct, 2018)

Slender Club Japan @ CCT 2018 (25, Oct, 2018)

The experts’s view for Slender PCI 2018:Complex intervention via distal radial artery

session 1
Chair Kazuhiko Nishigaki
Commentators Jiro Ando
Hiroshi Asano
Ryo Gotoh
Kazushige Kadota
Yuichi Kobori
Shih-Chi Liu
Takahide Suzuki
Presenter Takashi Matsukage
session 2
Chairs Bernard Chevalier
Yoshiaki Katahira
Commentators Taehoon Ahn
Kaoru Iwabuchi
Shuzheng Lyu
Katsuhiko Masamura
Teguh Santoso
Shinji Tayama
Presenter Motomaru Masutani
session 3
Chairs Yoshiaki Mibiki
Chiung-Jen Wu
Commentators Yoshihide Fujimoto
Noriyuki Kinoshita
Seung Hwan Lee
Soo Teik Lim
Hitoshi Matsuo
Ichiro Michishita
Masaaki Okutsu
Peng Qu
Presenter Akihiko Takahashi
session 4
Chairs Tian Hai Koh
Yoichi Nozaki
Commentators Chien-Ming Huang
Yoshiaki Kawase
Moo Hyun Kim
Takashi Okada
Kenji Sadamatsu
Yoshiki Uehara
Shinichiro Yamada
Presenter Fuminobu Yoshimachi
PAGETOP
Copyright © Slender Club Japan All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.